SCM player skins Promise Promise Promise
Promise
Kincső | Hungary | 14 | Dancer | Follow me:* ✌
Home Theme Ask me

Oscar Wilde (via feellng)

(via ahogy-tetszik)

The heart was made to be broken.

Reblog if your mom is beautiful.

(Source: feedy0urmind, via szerettelekegykor)

A Szent Johanna gimi 2. - Együtt

(via leinerlaura)

(via szerettelekegykor)

Oké, baromira fáj, meg minden, de az élet megy tovább.

(via lovemeagainpleaase)

(Source: szerelemszar, via szerettelekegykor)

Szuszogtál és én egész egyszerűen imádtam.

brigette-rose:

don’t like my blog? good. i don’t like ur face

(via lovemeplease5)

bullied:

party at my house bring food then leave

(Source: bullied, via boldogsagbanebredtemfel)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter